سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عاطفی – موسسه مدیریت و توسعه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
کاکایی – دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سازمان گسترش نوسازی صنایع، یک شرکت بزرگ دولتی بوده که امروزه به یک شرکت خصوصی، تبدیل شده است و در این مقام باید با سودآوری درکوتاه مدت، و نوآوری در بلند مدت بقاء خود را تضمین نماید، اما از آنجا که این شرکت با بیشینه ای نزدیک به چهل سال، با اهداف عالیه دولتی و ملی در سطح خیلی بالایی اداره می شده است. عملکرد آن بر اساس سودآوری، آن هم در بازار رقابتی، با چالشهای خاصی روبروست. امروز سازمان در شرایطی به سر می برد که هم افزائی درونی یکی از اساسی ترین راه حلهای برونرفع از بحران پیش رو به نظر می رسد و مدیران سازمان بر آن شده اند تا با پیاده سازی درست، سریع و کامل این فرایند سازمان را به جایگاه اصلی خود بازگردانند. در این مقاله ابتدا به بررسی این بحران پرداخته می شود و سپس راهکار هم افزایی به عنوان یک راه حل مورد بررسی قرار می گردد و در انتها راهکارهای عملی پیاده سازی چنین راهکاری مورد بررسی قرار می گیرد.