مقاله هم تاليفي در مقالات ايراني مجلات ISI در طول سال هاي ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقالات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: هم تاليفي در مقالات ايراني مجلات ISI در طول سال هاي ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقالات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم تاليفي
مقاله ميزان استناد
مقاله مقالات ايراني
مقاله مجلات ISI
مقاله حوزه هاي موضوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي چاكلي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به هدف بررسي وضعيت مقالات منتشر شده نويسندگان ايراني در مجلات ISI و در طول سال هاي ۱۹۸۹ و ۲۰۰۵ از نظر ميزان همكاري در تاليف مقالات و تاثير آن بر ميزان استناد به اين مقالات انجام شده است. در اين پژوهش از روش كتابخانه اي و تحليل استنادي و براي گردآوري اطلاعات كتاب شناختي مقالات نيز از پايگاه اطلاعاتي Web of Science و براي تحليل آماري از آزمون هاي تحليل واريانس، آزمون تعقيبي دانكن و همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در ۸۸٫۲ درصد مقالات از نويسنده همكار وجود داشته است. لازم به ذكر است كه بين وجود نويسنده همكار و ميزان استناد به مقالات، همبستگي مستقيم و معنادار وجود دارد. تحليل يافته ها، معناداري تفاوت بين ميزان استناد به مقالات در حوزه هاي پنج گانه موضوعي (علوم پايه، پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و انساني) را نيز اثبات كرد.