مقاله هنجارهاي تسهيل کننده مصرف مواد مخدر (ترياک و نظاير آن) در ميان خرده فرهنگ هاي قومي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: هنجارهاي تسهيل کننده مصرف مواد مخدر (ترياک و نظاير آن) در ميان خرده فرهنگ هاي قومي در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرده فرهنگ قومي
مقاله مصرف مواد مخدر
مقاله توصيه هاي دارويي
مقاله باورهاي عاميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديق سروستاني رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قادري صلاح الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در حوزه مطالعات مربوط به مصرف مواد مخدر با رويکردي جامعه شناختي است که هدف آن شناخت نقش خرده فرهنگ هاي قومي در توسعه و گسترش هنجارهاي تسهيل کننده مصرف مواد مخدر است. واحد تحليل در اين مقاله، خرده فرهنگ هاي قومي است. جامعه آماري آن ۸ خرده فرهنگ بزرگ قومي در ايران (در قالب ۱۴ استان) است که عبارت اند از: خرده فرهنگ هاي فارس زبان (استان هاي کرمان، يزد و خراسان رضوي)، ترک زبان (استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل)، کرد زبان (استان هاي کردستان و کرمانشاه)، لر زبان (استان هاي چهارمحال و بختياري و لرستان)، عرب زبان (استان خوزستان)، بلوچ ها (استان سيستان و بلوچستان)، ترکمن ها (استان گلستان) و شمالي ها (استان هاي گيلان و مازندران). اين مطالعه با تلفيق دو شيوه تحقيق کيفي و کمي صورت گرفته است؛ مطالعه کيفي براي شناسايي هنجارهاي تسهيل گر در سه حوزه «-۱ توصيه هاي دارويي و درماني به صورت مواد اعتيادآور؛ -۲ باورهاي عاميانه و ضرب المثل هاي تشويق کننده مصرف مواد موجود در ادبيات شفاهي؛ -۳ بررسي آداب و رسوم خاص در بعضي جشن ها و ميهماني ها براي مصرف مواد مخدر» صورت گرفته است. در حوزه توصيه هاي دارويي و درماني، ۱۷ توصيه که بيشترين فراواني را داشتند، در زمينه باورهاي عاميانه موجود در ادبيات شفاهي ۳۱ مورد و در زمينه آداب و رسوم ۶ مورد، شناسايي و استخراج شد. پيمايش براساس نتايج حاصل از مطالعه کيفي طراحي شد. در بخش پيمايش دو فرضيه طرح شده به طور نسبي به اثبات رسيد. ميزان گرايش به اين باورها در ميان قوميت ها با هم مقايسه شد که اقوام سيستاني، بلوچ و فارس بيشترين گرايش مثبت را به هنجارها داشتند و قوم ترکمن کمترين گرايش را داشت.