مقاله هنجاريابي آزمون هوش هيجاني ذاکر من (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي آزمون هوش هيجاني ذاکر من (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله روايي
مقاله هنجار
مقاله آزمون
مقاله مقياس هيجان خواهي ذاکر من
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيجانها ارتباط بسيار نزديکي با شخصيت دارند، در مورد اين ارتباط پلاچيک (۱۳۷۱) مي گويد: «شخصيت نشانگر هيجان هايي است که با يکديگر ترکيب شده و در طول زندگي شخص پايدار شده اند» هيجان ها، هر تلاش و کوشش بشري را مورد تاثير قرار مي دهند. هم چنين به نظر مي رسد که هيجان ها در بروز رفتارهاي نا به هنجار يا اختلال هاي رواني، نقش اساسي ايفا مي کنند. اشترن باخ ( ۱۹۹۶ ) معتقد است تمام بيماري هاي روان تني است و در برخي از آنها جوانب هيجاني روشن تري، مشاهده مي شود. اختلالات روان تني، هنگامي ايجاد مي شود که پاسخ هاي فيزيولوژيک در هيجان، بسيار شديد باشد که اين امر نهايتا منجر به سازش نايافتگي مي گردد (خداپناهي، ۱۳۷۶).
در اين پژوهش بررسي عملي بودن اعتبار و روايي و هنجاريابي مقياس هيجان خواهي ذاکر من برروي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر مورد نظر است. جامعه آماري همه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر را تشکيل مي دهد. در اين پژوهش حجم جامعه آماري N=1200 نفر و حجم نمونه موردنظرn=600  نفر بوده است.
ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، شکل پنجم مقياس هيجان خواهي ماروين ذاکر من است که در سال ۱۹۷۸ تهيه و تدارك گرديده است. اين مقياس بر اساس مشخصه هاي فرهنگ ايراني تغيير يافته است.
با توجه به اهميت هيجان ها در سلامت رواني افراد و اين که هيجان يکي از مباحث مهم روان شناختي شخصيت و تفاوت هاي فردي است وجود يک ابزار استاندارد شده براي سنجش ميزان هيجان خواهي و کمک به تشخيص مشکلات روان شناختي افراد بسيار ضروري است. بدين سان، انجام اين پژوهش مبتني بر فرهنگ اجتماعي ايراني داراي اهميت است.