مقاله هنجاريابي پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) بر روي دانشجويان دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) بر روي دانشجويان دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه سلامت عمومي
مقاله هنجاريابي
مقاله دانشجويان دانشگاه شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر هنجاريابي فرم ۲۸ سوالي از پرسشنامه سلامت عمومي بر روي دانشجويان دانشگاه شيراز به تفکيک جنس، سال تحصيلي و دانشکده بود. همچنين پژوهش حاضر به مقايسه وضعيت سلامت عمومي بين دانشجويان در سال هاي مختلف تحصيلي، دانشجويان پسر و دختر و دانشجويان بومي و غير بومي مي پردازد. براي اين منظور ۱۱۴۶ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز در اين مطالعه شرکت کردند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجويان پسر در مقايسه با دانشجويان دختر، و دانشجويان غير بومي در مقايسه با دانشجويان بومي از سلامت عمومي بهتري برخوردار بودند، لکن بين دانشجويان در سال ها و مقاطع مختلف تحصيلي تفاوتي مشاهده نشد. در پژوهش حاضر، جداول هنجاري براي دانشجويان به تفکيک دانشکده، سال تحصيلي و جنس ارايه شده است.