مقاله هنجارگريزي در خمسه نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۴۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: هنجارگريزي در خمسه نظامي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمسه نظامي
مقاله نقد ادبي
مقاله فرماليسم
مقاله هنجارگريزي
مقاله آشنايي زدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: