مقاله هنجارگريزي مولوي در رديف غزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: هنجارگريزي مولوي در رديف غزل
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله غزل
مقاله هنجارگريزي در رديف
مقاله رديف غيرفارسي
مقاله قافيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادمنش عطامحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولوي در غزليات خود، بيش از شاعران ديگر به هنجارگريزي و نوآوري، روي آورده است؛ اين رويکرد در همه زمينه هاي شعر او؛ بويژه در رديف آشکار است.
وي از موسيقي رديف و اهميت آن در شعر فارسي کاملا آگاه بوده و بيشترين بهره را از قبل رديف برده است. او از حيث تنوع و هنجار شکني رديف در تامين ابعاد موسيقايي سخن، ممتاز است.
هيچ يک از شاعران پارسي گوي به اندازه او از اين امتياز برخوردار نبوده است؛ غزلهاي او اغلب از تاثير وجد و شور سماع پديد آمده اند و همين امر باعث سنت شکني ها از جمله در رديف شده است.
طولاني بودن و شورانگيزي رديف و گاه عدم رعايت قافيه پيش از آن و تبديل قافيه به رديف، امتزاج رديف و قافيه، هم معني نبودن رديفها از جمله مواردي است که در اين پژوهش بدانها پرداخته مي شود.