مقاله هنرسبکي بيهقي در توصيف داستان حسنک وزير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: هنرسبکي بيهقي در توصيف داستان حسنک وزير
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت
مقاله بيهقي
مقاله حسنک وزير
مقاله تاريخ بيهقي
مقاله سبک بيهقي
مقاله هنر نويسندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرمگي عمراني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صبغه ادبي و هنر سبکي که بيهقي در نوشتن کتابش بکار برده، آنرا در تمام آثار تاريخي زبان فارسي ممتاز کرده است. سعي نگارنده در اين مقاله برآن بوده تا هنر سبکي بيهقي و بلاغت او را از حيث لفظ و معنا در ارتباط با شاهکار داستانهاي تاريخ بيهقي و تراژديترين داستان اين کتاب، يعني داستان حسنک وزير بررسي کند. بيهقي در اين داستان آنگاه که از شخصيتهاي مختلف سخن ميگويد، نحوه بيانش سخت توام با احتياط و محافظه کارانه است. بهره گيري از آيات، احاديث، تلميحات، تمثيلات، و انواع مجازها نيز از شگردهاي مختلف بياني و سبکي بيهقي براي پرداخت شخصيتهاست که نمونه هايي از اين دست در داستان «پرآب چشم» حسنک وزير به چشم ميخورد که ما دراين مقاله به آن اشارتي خواهيم کرد. سوال اصلي پژوهش حاضر اينست که بيهقي با انواع ابزارهاي بلاغي، زباني و سبکي کوشيده است، بيگناهي حسنک را به خواننده القا کند، نگارنده سعي کرده است اين نکات و موارد سبکي را در اين مورد خاص، با ذکر شواهد از داستان حسنک وزير پيش روي پژوهندگان و علاقمندان قرار دهد.