مقاله هورمون ابستاتين و تنظيم انرژي در فعاليت هاي بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۴۷ تا ۶۵۵ منتشر شده است.
نام: هورمون ابستاتين و تنظيم انرژي در فعاليت هاي بدني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت بدني
مقاله ابستاتين
مقاله تعادل انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب جو مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي گركاني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كاخك سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هورمون پپتيدي ابستاتين مانند هورمون گرلين از ژن پري پروگرلين مشتق مي شود. اين پپتيد اطلاعات وضعيت تغذيه اي و ذخيره انرژي بدن را به سيستم عصبي مرکزي انتقال مي دهد. در افراد چاق سطح اين پپتيد در گردش خون تغيير مي کند. گرلين به طور عمده از راه گيرنده هورمون محرکه هورمون رشد عمل مي کند و يک پپتيد اشتها آور و تنظيم کننده طولاني مدت انرژي مي باشد که به واسطه اثرات ضد اشتهايي و اتصال به گيرنده GPR39 معرفي شد. بررسي هاي اخير نقش سيستم ابستاتين GPR39/را در تنظيم تعادل انرژي تاييد نمي کند و ماهيت گيرنده ابستاتين هم چنان به عنوان يک سوال باقي مانده است. فعاليت ورزشي منجربه کاهش وزن و بهبود وضعيت تندرستي آزمودني هاي چاق مي شود، بنابراين بررسي اثرات فعاليت بدني بر ابستاتين مي تواند به شناخت بهتر اثر فعاليت بدني بر تندرستي منجر شود. سطح ابستاتين در پاسخ به فعاليت حاد افزايش نمي يابد، بنابراين ابستاتين در افزايش هورمون رشد ناشي از فعاليت هاي ورزشي نقشي ايفا نمي کند. در برخي پژوهش ها سطح ابستاتين پلاسمايي به دنبال فعاليت هاي مقاومتي با سطح افزايش يافته هورمون رشد تغييري نکرده و در بافت ها نيز به دنبال انجام فعاليت هاي ورزشي طولاني مدت کاهش يافته اما در پلاسما تغييري نکرده است. اين پژوهش ابتدا به معرفي ابستاتين پرداخته، سپس ارتباط آن را با تغييرات متابوليکي و هورموني موثر بر تعادل انرژي، مورد بررسي قرار داده و در نهايت اثرات حاد و مزمن فعاليت هاي ورزشي بر سطح پلاسمايي و بافتي ابستاتين و ساز و کارهاي احتمالي درگير را بررسي نموده است.