سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سیدجعفر حجازی – دکتری مهندسی عمران راه وترابری استادیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران راه وترابری دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:
امروزه کالاها در سراسر دنیا در تناژهای بسیار زیاد جابجا میشوند . جابجایی حجم عظیم این کالاها مشکلات خاصی رابر بنادر تحمیل میکند که عموم این مشکلات به عملیات کار با کالا مربوط است. ردیابی کانتینر در بنادر موجب بهره-وری بیشتر عملکرد بندر و صاحبان کشتی و شرکتهای باربری شده و با تسریع در بارگیری و تخلیه کشتیهای کانتینری موجب سودآوری بیشتر می شود، مخصوصا در مورد کالاهای فاسد شدنی که مدیریت زمان برای انتقال آنحیاتی است. تکنولوژی RFID یکی از فناوریها است که بطور چشمگیری توانایی بنادر را برای سازماندهی و دستیابی به اطلاعات در مورد جابجایی کالا و کانتینر و مدیریت امکانات در بندر فراهم می کند. RTLS )سیستم مکانیابی بی درنگ(نسل جدید تکنولوژی RFID و یکی از تکنولوژیهای مدرن بوده که از سال ۲۰۰۲ ابداع شده است و از طریق آن محلدقیق کامیونها در بندر در هر لحظه مشخص میشود. این تحقیق به بررسی مزایای اجرای این سیستم در تسریع در کنترل تردد کامیونها و کاهش احتمال خطا در فرآیند کنترل و بازرسی کامیون، کنترل گلوگاههای عملیاتی همچوندروازههای ورودی و خروجی ، باسکول ها و اسکلهها، موقعیتیابی کامیونها در بندر امام )ره(، استخراج اطلاعات و تخمین اطلاعات روزانه کشتیها می پردازد. این تحقیق با بررسی و استفاده از تجارب جهانی، استفاده از تکنولوژی RFID را در فرایند هوشمند سازی بندر امام خمینی )ره( پیشنهاد کرده و مدلی را ارائه می دهد.