سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیمین صالحی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

آینده پژوهی یکی از علوم استراتژیک است که سازمان را در مورد رویدادها ، فرصت ها و تهدیدات آینده آگاه کرده و ابهامات، تردیدها، و دغدغه های آن را کاهش داده بر توانایی انتخاب های هوشمندانه سازمان می افزاید. آینده پژوهی در مدیریت سازمان ها به واسطه تغییر محیط کسب و کار باید تغییر کند، لذا رفتار موفق مدیران استراتژیک سرشار از توجه به محیط، تشخیص به موقع فرصت ها و جهت گیری در راستای بهره گیری از آنها در آینده است. امروزه دیگر برای باقی ماندن در چرخه رقابت وجود مدیرانی با قدرت خلق استراتژی های اثربخش از ضروریات است. مدیرانی که بتوانند با قدرت خلاقانه ذهن خود سازمان را در وضعیت بهتری نسبت به رقبا قرار دهند، مدیرانی که دارای هوش استراتژیک باشند تا از این عنصر برای ایجاد استراتژی های مناسب بهره برده و موجبات رشد و توسعه سازمان را فراهم نمایند. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن پرداختن به مفهوم هوش استراتژیک به شرح هر کدام از مولفه های آن و اهمیت آنها در شکل دهی به آینده سازمان اشاره شود.