سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد دهقان حقیقی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف بهره برداری ، بهینه از بویلر ، با استفاده از تکنینکهای هوش مصنوعی می باشدکه به این منظور یک سیستم خبره قانونمند ۱ مبتنی بر تئوری امکان بوسیله زبان برنامه نویسی C طراحی شده ، که در آن از عملگرهای منطق فازی برای شبیه سازی عدم قطعیت در استنتاح استفاده شده است . این سیستم خبره که در آن ، کلیه اطلاعات خبرگی افراد خبره بهره برداری نیروگاه شبیه سازی شده ، بر اساس آلارم های ظاهر شده در اتاق فرمان نیروگاه ، به انجام فرآیند استنتاج در شبکه علت و معلول پرداخته و عملیات اصلاحی لازم را به اپراتور مربوطه پیشنهاد می کند تا او را در انجام فرآیند تصمیم بهینه در رفع عیب از بویلر، یاری بخشد . در ابتدای این مقاله کارآیی هوش مصنوعی در بهره برداری بهینه از بویلر شرح داده شده است . پس از آن مزیتهای مهم C که سیستم خبره طراحی شده ) ۲(ESFDB را توانمند می سازد، بر شمرده و بلا فاصله شرح ساختار کلی سیستم خبره نامبرده ،ارائه می گردد . در ادامه نحوه مدل سازی دانش بهره برداری نیروگاه جهت تکمیل پایگاه دانش سیستم خبره وهمچنین شبیه سازی عدم قطعیت در قوانین سیستم ، آورده شده و پس از آن شخصیت جهت دار شده سیستم خبره شرح داده می شود . در انتها نیز نحوة عملکرد ESFDB و نتایج حاصله ارائه شده است