سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک محمدعلیزاده – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیدآرش موسوی قاسمی – دانشجوی دکترای دانشکده عمران دانشگاه تبریز
غلامرضا گوگانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

پیشرفت روزافزون علوم وتکنولوژ ی ، انسان را واداشته است که ، سیستم هایی را ابداع نما ید که رفتار اورا تقلید می کنند . در نی ل به ا ین هدف ، اولین گام کوشش به منظور ایجاد هوش مصنوعی بوده است در ا ین مقاله سع ی شده است ، نحوه ا یجاد یک سیستم خبره تحلیل گر ، از طر یق رو یت مصنوعی شر یح گردد . به گونه ا ی که توسط ا ین سیستم هوش مصنوعی ، یک کام پیوتر قادر باشد با رو یت مصنوعی یک پلان ساختمان ی ، درک درستی نسبت به آن پیدا کند و اجزا ی قالب اسکلتی ساختمان را طوری بیان کند که برای یک برنامه تحلیل گر قابل فهم باشد.