مقاله هوش معنوي، هوش انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۶۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: هوش معنوي، هوش انساني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوي
مقاله حالت هاي متعالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محققان و صاحب نظران درباره توانايي هاي انسان در طي دهه اخير به اين نتيجه رسيدند که علاوه بر دو هوش کلي (IQ) و هوش هيجاني (EQ)، جنبه ديگري از هوش هم وجود دارد که کاملا منحصر به فرد و انساني مي باشد. در واقع امروزه گفته مي شود که IQ و EQ پاسخگوي همه چيز نبوده و واقعا موثر نيستند، بلکه انسان به عامل سومي هم نيازمند است که هوش معنوي يا به اختصار SQ ناميده مي شود با عنايت به پذيرش هوش هاي چندگانه و وجود رويکردهاي مختلف در اين زمينه، به نظر مي رسد مناسبت داشته باشد که هم مرز مشترک و هم منحصر بودن هوش معنوي در مقايسه با ساير انواع هوش و هم توانايي هاي آن به طور اجمالي تبيين شود. هوش معنوي، بواسطه برخي از توانايي ها و ويژگي هاي ذاتي مثل توانايي براي ورود به حالت هاي متعالي، توانايي استفاده از فرايند هاي فکري استعاره اي و ايجاد يک ديدگاه کل نگرانه به تجربه هاي زندگي، آشکارا مي تواند از ديگر هوش ها متمايز شود.