مقاله هوش هيجاني در ورزشکاران معلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: هوش هيجاني در ورزشکاران معلول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله پارالمپيک
مقاله ورزشکار معلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدحجت
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رضايي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونـه اي از ۱۶۳ معلول (۵۳ ورزشکار پارالمپيکي، ۵۰ ورزشکار ملي و ۶۰ غيرورزشکار) پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ ان (۱۹۹۷) را تکميـل کـردند. نتايج تحليل واريانس يک راهه نشان دادند که هر دو گـروه ورزشکـار نسبت به گروه غيرورزشکار داراي هوش هيجاني بالاتـري بودنـد. نتايج تحليل واريانـس چند متغيري حـاکي از نمره هاي بـالاتر ورزشکـاران پارالمپيـکي در دو زير مقياس خودتحقق دهي و استقـلال نسبت به ورزشکاران ملي بود. ورزشکاران در زيرمقياسهاي خودآگاهي، مسووليت پذيري اجتماعي، روابـط بين فردي، حل مساله، تحمل تنيدگـي و شادکامي نسبت به غيرورزشکاران نمره هاي بالاتري کسب کردند.