مقاله هوش هيجاني مديران دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: هوش هيجاني مديران دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ميزان هوش هيجاني مديران دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را همه مديران دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. که از ميان آنها تعداد ۵۵۴ نفر به روش تصادفي چند مرحله اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه هوش هيجاني سيبريا شرينگ است. نتايج حاصل از آزمون پيگردي LSD نشان داد که بين هوش هيجاني مديران واحدهاي دانشگاهي مناطق 12 گانه تفاوت معني دار وجود دارد (P£۰٫۰۵, f=2.297) و در بين مناطق ۱۲گانه ميانگين هوش هيجاني مديران واحدهاي دانشگاهي منطقه ۱ از ۲ و ۸ کوچکتر، منطقه ۲ از ۳، ۶، ۱۰ و ۱۲ بالاتر، منطقه ۵ از ۶ بزرگتر، منطقه ۶ از ۷ و ۸ پايين تر، منطقه ۷ بالاتر از ۶، منطقه ۸ بالاتر از ۱۰ و ۱۲ است.