مقاله هوش هيجاني و سبکهاي دلبستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: هوش هيجاني و سبکهاي دلبستگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله سبکهاي دلبستگي
مقاله دانشجو
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: محمدطهراني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رابطه هوش هيجاني با سبکهاي دلبستگي، ۲۶۲ دانشجوي زن (با ميانگين سني ۲۱ سال) و ۲۳۸ دانشجوي مرد (با ميانگين سني ۲۲ سال) فهرست هوش هيجاني بار ان (۱۹۹۷) و پرسشنامه سبک دلبستگي (هازان و شيور، ۱۹۸۷) را تکميل کردند. يافته‌ ها نشان دادند که در هر دو جنس، هوش هيجاني با سبک دلبستگي ايمن رابطه مثبت و با سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا رابطه منفي داشت. تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد که سبک هاي دلبستگي ايمن، دوسوگرا و اجتنابي مي توانند در زنان ۲۵ درصد و در مردان ۱۷ درصد از واريانس هوش هيجاني را تبيين کنند.