سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانی طامه – کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها- سازمان منطقه آزاد کیش
امین شاکرزاده – کارشناس مسئول تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها – سازمان منطقه آزاد کیش

چکیده:

در این مقاله کار تیمی به عنوان یکی از فاکتورهای توانمندسازی سازمانی معرفی شده و در راستای کسب بهترین نتایج از تیمهای کاری به نقش هوش هیجانی به عنوان عاملی موثر در افزایش کارایی و اثر بخشی تیمها و در نتیجه توانمندسازی اعضای آن و نیز نحوه افزایش این تواناییها در سطح سازمان پرداخته شده است. بدین منظور ضمن معرفی ابعاد هوش هیجانی و توانایی های اجتماعی به عنوان مهارتهای غیر فنی لازم برای کار تیمی، به ارتباط و نقش هر یک از این عناصر در کار تیمی مؤثر و همکاری و تعامل موفق در کار تیمی برای دستیابی به اهداف گروه خواهیم پرداخت. همچنین نمونه هایی از استفاده مناسب یا نامناسب هوش هیجانی در تیم و تأثیر آن بر عملکرد تیم ارائه میگردد.