مقاله هويت ايراني بادگير و پيشينه يابي آن در معماري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: هويت ايراني بادگير و پيشينه يابي آن در معماري ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادگير
مقاله هويت ايراني
مقاله پيشينه يابي
مقاله معماري ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي شميراني سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اجزاي بناهاي بومي ايران در اقليم گرم بادگير است که بعنوان يک سيستم سرمايشي ايستا، تهويه مطبوع را با استفاده از انرژي تجديدپذير باد فراهم مي آورده است. بادگير از شاهکارهاي معماري ايران محسوب مي شود که قدمت و پيشينه استفاده از آن در ايران به علت قرارگيري آن در مرتفع ترين بخش بنا يا به عبارتي اولين قسمتي که در معرض تخريب قرار دارد، نامعلوم مانده است. اين پژوهش با مدد گرفتن از دو حوزه باستان شناسي و ادبيات سعي نموده تا با پژوهش در پيشينه ساخت بادگير در ايران قبل از اسلام گامي در راستاي هويت فرهنگي-تاريخي معماري ايران بردارد و با ارايه مدارکي مستدل از متون ادبي سابقه استفاده از آن در ايران قبل از اعراب حوزه خليج فارس تدقيق نمايد. محور اصلي پژوهش بر بررسي توصيفي-تحليلي استوار است و نتايج آن به مدد استنتاج از اسناد و متون تاريخي بدست آمده است.