مقاله هويت جمعي غالب كردها در كشورهاي ايران و عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: هويت جمعي غالب كردها در كشورهاي ايران و عراق
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کردها
مقاله هويت جمعي
مقاله سطح توسعه مناطق قومي
مقاله سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي
مقاله عادت واره
مقاله گستره روابط اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت جمعي از موضوع هاي اصلي مورد توجه در جامعه شناسي معاصر است. در ايران و عراق بحث درباره اين موضوع با ظهور گفتمان مدرن و دولت – ملت مدرن بر آمده از آن آغاز شد و تا به امروز ادامه يافته است. با توجه به زيست چند فرهنگي و چند قومي جوامع ايران و عراق و تحولات جهاني، امروزه اين گونه مباحث اهميت فزاينده اي يافته است. پژوهش موجود در همين راستا و براي بررسي چگونگي و چرايي هويت جمعي غالب كردها در كشورهاي ايران و عراق صورت گرفته است. در بخش نظري بر اساس نتايج به دست آمده از بررسي ديدگاه ها و مرور منابع تجربي موجود يك چارچوب مفهومي تنظيم گرديده و در قالب آن فرضيه هاي اصلي مطرح شده است. پژوهش به روش چندگانه و با استفاده از پرسشنامه هاي كلان و خرد در مورد ۱۰۶۰ نفر نمونه از كردهاي ساكن در مناطق كردنشين ايران و عراق انجام گرفته است. جمعيت آماري پژوهش کليه افراد ۱۸ سال و بالاتر ساکن در شهرهاي سنندج، سردشت، اربل و بن سلاوه بوده اند. نتايج پژوهش بر وجود مشابهت و قرابت در سلسله مراتب ترجيحات هويتي کردها دلالت دارد؛ به گونه اي که، هويت قومي در صدر تعلقات و ترجيحات هويتي کردها جاي داشته و هويت هاي جهاني و ملي، رده اي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. يافته ها نشان مي دهد که متغيرهاي سطح توسعه، ميزان بهره مندي از سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي، عادت واره و گستره روابط اجتماعي، اثر کاهنده اي بر هويت قومي و تقويت کننده اي بر هويت جمعي عام در سطوح ملي و جهاني داشته و در مجموع حدود ۶۲ درصد تغييرات هويت جمعي غالب کردها را تبيين مي کنند.