مقاله هويت فرهنگي در غزليات حافظ شيرازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۴۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: هويت فرهنگي در غزليات حافظ شيرازي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت فرهنگي
مقاله حافظ شيرازي
مقاله دين مداري
مقاله اعتدال
مقاله تقديرگرايي
مقاله اغتنام فرصت و شادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري خليلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دين، زبان، فرهنگ، جغرافيا و سرزمين و تاريخ را مهم ترين عناصر هويت ملي مي دانند. اگرچه هويت فرهنگي از بطن هويت ملي سر برمي كشد و به ثمر مي نشيند؛ اما به دليل اهميت فوق العاده آن، هويت ملي را گاه با استناد و رجوع بدان تعريف مي كنند. هويت فرهنگي، شناسه منش، رفتار، كردار و آيين زندگي يك ملت است. ايران در طول تاريخ از فرهنگ غني و قوي برخوردار بوده و در پرتو مواهب آن، آبرومند و سربلند زيسته است؛ اما چون هويت فرهنگي پديده اي پويا و زاياست و همواره با تهديدات جدي روبه روست، صيانت از آن، رسالت سنگين دولت، متوليان فرهنگي و هر ايراني اصيل مي باشد؛ به ويژه در عصر حاضر كه هويت ملت ها در معرض آفات قرار گرفته و انسان ها نيز تحت فشارهاي روحي و رواني شديد، آسيب هاي جانگزا ديده و از همين رو، عصر حاضر را «عصر اضطراب» و فشار رواني «بيماري تمدن جديد» ناميده اند.
در جستجوي تبيين ويژگي هاي هويت فرهنگي، غزليات حافظ شيرازي از چنان اصالت و مقبوليتي برخوردار است كه در طول سده ها همواره اسباب استحكام هويت فرهنگي و اعتلاي موازين اخلاقي بوده است. مولفه هاي هويت فرهنگي و آموزه هاي ناب اخلاقي و آيين زندگي در غزليات حافظ بسيار گسترده است و در اين مقاله پنج مولفه دين مداري، اعتدال، تقديرگرايي، اغتنام فرصت و شادي مورد بررسي قرار گرفته است.
آموزه هاي ديني و قرآني، مهم ترين مولفه و پرورنده و گسترنده كيمياگري معنوي، يعني فضايل اخلاقي است. اعتدال، او را به مدارا و تقديرگرايي به اميدواري وامي دارد. اما با اغتنام فرصت و اختيار عشق، پادزهر مرگ را مي يابد و به زندگي معنا مي بخشد و شادي و خوشدلي، يعني آرامش پايدار قلبي را در خود برقرار ساخته و بدين ترتيب، به روشني ضمير و خودشكوفايي مي رسد. مولفه هاي هويت فرهنگي در غزليات حافظ شيرازي به دليل ماهيت زبان هنري، يعني شعر، مي توانند در زمينه هاي آموزشي بيشترين تاثير را به جا گذارند.