مقاله هويت قومي ارامنه: مطالعه جامعه شناختي عوامل موثر در استمرار قومي ارامنه (مطالعه روي ارامنه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۷۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: هويت قومي ارامنه: مطالعه جامعه شناختي عوامل موثر در استمرار قومي ارامنه (مطالعه روي ارامنه تهران)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت اجتماعي
مقاله هويت قومي
مقاله عناصر ذهني و عيني هويت
مقاله استمرار (پايداري هويت) قومي
مقاله ذياسپورا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سيدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي قيناني فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارمنه ايران يك گروه قومي مذهبي ايراني هستند كه در طول تاريخ چند هزار ساله خود در همزيستي با ايرانيان قرار داشته و از حدود ۳۵۰ سال پيش به دنبال يك كوچ دسته جمعي، تبديل به جزيي از ملت ايران شده اند. چگونگي حفظ و تداوم مرزهاي ديني و فرهنگي اين مردم در طول تارخ حيات آنها و در جامعه ايراني هدف اين مقاله مي باشد و بر اساس يافته هاي حاصل از اين مطالعه به رشته تحرير در آمده است. در اين مقاله به شناخت عناصر هويتي ارامنه پرداخته و سعي مي شود با بهره گيري از نظريه هاي هويت اجتماعي جنكينز و نماد پردازي قومي آنتوني اسميت به تبيين جامعه شناختي عوامل موثر بر بازتوليد و حفظ و انتقال عناصر هويتي ارمني به نسلهاي بعدي و در نتيجه مكانيسم هاي استمرار قومي ارامنه ايران (تهران) در طول زمان دست يابيم. براي حصول اين منظور، علاوه بر مطالعات نظري و تاريخي، به كمك روشهاي مصاحبه و پيماش دست به گردآوري داده ها در راستاي آزمون فرضيه هاي مورد نظر (بر گرفته از مباني نظري) زده و با مطالعه ميداني در صدد اثبات نظريه استمرار قومي اسميت در مورد ارامنه ايران بر آمديم. نتايج اين مطالعه بيانگر پيوند عميق گروه مورد مطالعه با عناصر ذهني و عيني هويت ارمني و تاكيد بر انتقال آنها به نسلهاي بعدي بود.