مقاله هويت معماري، تبيين معناي هويت در دوره هاي پيشامدرن، مدرن و فرامدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: هويت معماري، تبيين معناي هويت در دوره هاي پيشامدرن، مدرن و فرامدرن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله پيش از مدرن
مقاله مدرن
مقاله پست مدرن
مقاله هويت معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نژاد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بمانيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت از موضوعات بحث برانگيز معماري معاصر ايران است. ضرورت دست يابي به معماري با هويت ايراني، موضوعي است که ضمن تاکيد شدن در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملي نيز تبديل شده است. براي دست يابي به اين مهم، ابتدا بايد سير تحول معنايي واژگاني آن تدقيق شود. لذا ضمن بررسي تغيير مفهوم هويت در دوران معاصر، به روش تفسيري – تاريخي با استفاده از تدابير تحليلي – مقايسه اي به تحليل جايگاه اين مفهوم در متون تخصصي معماري، طي دوره هاي پيشامدرن، مدرن و فرامدرن پرداخته شد. از اين رو ابتدا نظريات انديشمندان تاثيرگذار جهان معماري در رابطه با هويت بررسي مي شود. سپس نحوه تجلي اين انديشه ها در ساحت معماري، طي سه دوره مورد تحليل قرار مي گيرد. در انتها بر مبناي چارچوب نظري، معناي هويت در ساخت معماري، طي دوره ها تدقيق مي شود.