مقاله هويت ملي ايراني و جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: هويت ملي ايراني و جوانان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله هويت ملي ايراني
مقاله مليت
مقاله مذهب
مقاله جوانان
مقاله همبستگي ملي
مقاله وفاق اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي صومعه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت عبارت است از مجموعه خصايصي كه شخص، چيز يا احساس دروني را تعيين مي كند.
نيروي انساني هر جامعه، نقش تعيين كننده اي در سرنوشت آن كشور دارند. از آنجا كه كشور ايران، كشور جواني است لذا توجه به هويت ملي ايراني، امري ضروري است. عناصر بنياني تشكيل دهنده هويت ملي ايراني جغرافيا، تاريخ و فرهنگ است كه جوانان ايراني در برهه هاي مختلف نشان دادند كه “تماميت ارضي كشور” برايشان مهم است، بنابراين اين بخش از هويت ملي ايراني در بين جوانان ايراني زنده، پويا، پررنگ و فعال است. جوانان ايراني براي آنكه نسبت به هويت ملي خود آگاهي يابند بايد “تاريخ گذشته كشور” را بدانند تا اين كه دلايل وقوع حوادث براي آنها محرز شود و دچار سردرگمي نشوند. بنابراين آگاهي از گذشته كشور ايران، به جوانان كمك مي كند تا به عنوان يك ايراني به هويت ملي خود پي ببرند. هويت ملي با “فرهنگ و تمدن و دين و سياست و زبان” در ارتباط نزديك است و هر چه در جامعه قابليت ظهور و رشد دارد از فرهنگ سرچشمه مي گيرد. ما يك نوع پيوند روحي و معنوي داريم و تجليات تاريخ، ما را به صورت يك روح ايراني درآورده است. خلاصه اين كه عناصر سازنده هويت ملي، عناصري پايان ناپذيرند. روح ملي وجدان بيدار يك ملت است كه حركت كلي او در تاريخ را هدايت مي كند.
با توجه به اين كه درصد بالايي از افراد جامعه ايران، جوانان هستند راهكارهاي زير براي آنكه هويت ملي ايراني در جوانان ما دروني شود و جزيي از شخصيت آنها قرار گيرد لازم به نظر مي رسد: دادن آگاهي و اطلاعات كافي و مفيد به قشر جوان جامعه؛ مشاركت جوانان در عرصه ها و حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي؛ آزادي بيان، فكر و انديشه؛ ايجاد روحيه تتبع و پژوهش در جوانان براي كشف هويت پنهان خود، هويت ملي، هويت ملي ايراني.