مقاله هويت و امنيت اسلام و مسلمانان در امريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: هويت و امنيت اسلام و مسلمانان در امريکا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مذهب مدني
مقاله بازکردن مشت
مقاله مشت کردن فضاي باز
مقاله اسلام امريکايي
مقاله امريکاي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اسلام در امريکا و تاثيرگذاري آن و حتي تاثيرپذيري از محيط سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از جمله مسايلي است که از گذشته تاکنون مورد توجه قرار داشته است. برخي، تاثير اسلام را تهديد يا فرصت صِرف و مطلق معرفي کرده و عده اي نيز آن را تهديد و فرصت هم زمان و مرکب مطرح بر لزوم ملت سازي و فرهنگ سازي در ميان مهاجران مسلمان و فرزندان آنها که به صورت اتباع و شهروندان درمي آيند، دانسته اند. فرايند تبديل و تغيير اسلام از يک دين و مکتب جهان شمول و فراگير به يک رويکرد مذهب مدني با راهبرد و رويکرد مشت باز، آغاز مي شود. مسلمانان مهاجر و مقيم، بايد مشت خويش را باز نموده و امريکايي شوند در غير اين صورت در قالب تهديد محض و يا فرصت آميخته با تهديد جدي، مواجه و معرفي مي شوند. اساس مطالعه ايالات متحده امريکا و امريکاشناسي در همين مفهوم مشتِ باز نهفته است. در واقع اين باز کردن مشت ها و باز ماندن آنها و در پي آن، مشت شدن و مشت کردن فضاي باز فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي در امريکا روايت اصلي تبيين، تحليل و توصيه در مورد جايگاه حضور اسلام و مسلمانان در امريکاست. در اين مقاله به اين رابطه متقابل مشت باز کردن و مشت کردن فضاي باز، پرداخته خواهد شد.