مقاله هويت و حوزه هاي مفهومي روابط بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۵۱ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: هويت و حوزه هاي مفهومي روابط بين الملل
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله سازه انگاري
مقاله قدرت
مقاله امنيت
مقاله حاکميت
مقاله ديپلماسي
مقاله حقوق بشر
مقاله اخلاق
مقاله رشته روابط بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيرزاده حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي حيدرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير هويت از جايگاهي مهم در علوم اجتماعي برخوردار شده است. در روابط بين الملل نيز به طور خاص از دهه ۱۹۹۰ تاکنون مباحث متعدد و دامنه د ار حول هويت مطرح شده است. سوال اصلي اين مقاله اين است که هويت يا به بياني بهتر، نگرش هويت محور چه تاثيري بر مقوله هاي بنيادين روابط بين الملل دارد. به اين منظور ابتدا در مقدمه بحث به اهميت هويت در دهه اخير و مباحث فرانظري و نظري درباره آن در روابط بين الملل مي پردازيم. سپس مفهوم هويت را به طور خاص مدنظر قرار داده، مي کوشيم دقايق بحث درباره آن را مشخص سازيم. در ادامه، در دو بخش ابتدا به تاثيرات سياسي هويت بر مقوله هاي قدرت، امنيت، حاکميت و ديپلماسي و سپس تاثيرات هنجاري آن بر مقوله هاي حقوق بشر و اخلاق مي پردازيم تا نشان دهيم هويت چگونه منجر به تحول مقوله هاي بنيادين روابط بين الملل و نيز روابط بين الملل به عنوان حوزه اي از دانش بشري شده است.