مقاله هويت و غيريت در زمان شکل گيري کشور ايران از منظر شاهنامه: ديدگاه انسان باورانه ايراني در سياست خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: هويت و غيريت در زمان شکل گيري کشور ايران از منظر شاهنامه: ديدگاه انسان باورانه ايراني در سياست خارجي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردوسي
مقاله شاهنامه
مقاله هويت
مقاله سياست خارجي
مقاله ملت باوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهستاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم اکنون، با گذار از حاکميت روش هاي کمي و اثبات گرايانه در حوزه علوم اجتماعي، و اطلاع از تاثيرگذاري جدي عامل مغفول فرهنگ در اين حوزه، توجه به تعامل فرهنگ و هويت، و روابط خارجي به جدي ترين مباحث رشته روابط بين الملل تبديل شده است. پذيرش تاثيرگذاري فرهنگ در سياست خارجي به معناي قبول تنوعات در آن است. در اين مقاله از منظري ايراني و با روش تاريخي و ديدگاه تحليلي به متون کهن پارسي، در اينجا مشخصا شاهنامه فردوسي، به برخي از ابعاد تاثيرگذاري اين عامل بر روابط خارجي پرداخته شده است. چگونه «خود» و «ديگري» در شاهنامه بازنمايي شده اند؟ آيا تمايز آشکاري ميان ايراني و غيرايراني در ذهنيت فردوسي وجود دارد؟ کدام ديدگاه فرهنگي مي تواند با ديدگاه فردوسي مطابقت داشته باشد؟ انعکاس اين نگرش در روابط خارجي چيست؟ در اين مقاله ادعا شده است که فردوسي با نگاهي خاص فرهنگي به مقوله روابط خارجي مي نگريست که آن را «ديدگاه انسان باورانه ايراني در سياست خارجي» مي ناميم. ديدگاهي که ضمن تأکيد بر هويت ممدوح ايراني، اصالت را بر گسترش اخلاق و ارزش هاي انساني مي گذارد و در دام تعصبات قومي نمي افتد.