مقاله هويت يابي در عصر بحران هويت: چالش هاي سياست گذاري فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: هويت يابي در عصر بحران هويت: چالش هاي سياست گذاري فرهنگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت لاهوتي
مقاله هويت ناسوتي
مقاله بحران هويت
مقاله سياست گذاري فرهنگي
مقاله سياست گذاري هويتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوران بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهاد هويت که براي پاسخگويي به پرسش ديرين «من کيستم؟» در عصر مدرن از نهاد دين جدا گرديد، در طليعه عصري که پسامدرن خوانده شده، با چالش هاي جدي مواجه گرديده است. از آنجا که هويت يکي از مهم ترين مقولات در سياست گذاري فرهنگي هر کشوري محسوب مي شود، ناچار به پذيرش چالش هاي آن نيز خواهد بود. مهم ترين اين چالش ها براي سياست گذاري فرهنگي در جامعه ما عبارت اند از: چالش هويت لاهوتي و ناسوتي، چالش هويت (هاي) شخصي، و چالش هويت هاي واحد، اصيل، ثابت و پايدار در مقابل هويت هاي متکثر، ترکيبي، متغير و ناپايدار.