سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشرف السادات باقری –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] تصور وجه اجتماعی در حیات اجتماعی شهر جدید، اهمیت اجتماعی، آرامش و آسودگی و امنیت اجتماعی را به ذهن متبادر می سازد . ترکیب فضای اجتماعی با فضای کالبدی، فضای زیست اجتماعی مناسب فراهم آید، به گونه ای که جامعه نوپای شهر جدید، به شهر و محل و حیات اجتماعی آن احساس تعلق کند و با این احساس تعلق، زیبا شناسی حیاب کالبدی – اجتماعی تقویت می شود . به راستی هویت ارگانیک شهرهای قدیم و هویت تصنعی شهرهای جدید چه تفاوتی با هم دارند ؟ پاره ای از نظریه پردازان طراحی شهری، نظیر کریستوفر الکساندر بر این باور هستند که اساس شهرهای جدید را باید شهرهای مصنوعی دانست که ذاتا توانایی ماوا دادن به زندگی واقعی شهریه را ندارند و این عدم سازگاری بین فرم و زندگی واقعی شهر، خود را به صورت نابسامانی های کالبدی و غیر کالبدی بروز می دهد . محله ها و خانه ها یک شکل و یک اندازه هویت خانوادگی فردی را از انسان می گیرد. در این میان تشخیص هویت اجتماعی و جغرافیایی تقریبا از بین می رود . چنین حالتی نوید یکه زندگی با ویژگی های تازه و نو می دهد. حس لا مکان به وجود مناظر نسبتا یکسان و استاندارد شده ای اشاره دارد که نتیجه از دست رفتن تدریجی تنوع محلی است که در جوامع سنتی و کمتر صنتعی شده مشهود است . برخی مشکل شهرهای جدید را در عدم حضور مردم دانسته اند و شکل گیری آن را بر اساس نرم ها و هنجارهای جعلی و نه بر مبنای خواست ها و ارزشهای مردمی می دانند به همین علت، محیط شهر جدید را تصنعی و خالی از هویت انسانی ارزیابی می کنند . به نظر بسیاری از طرفداران مشارکت مردمی، به علت عدم حضور فعال مردم در فرآیند ایجاد شهرهای جدید، اعم از برنامه ریزی، طراحی و اجرا، شهرها دچار چنین بی هویتی و تصنعی شده اند . پدیده شهر جدید در فقدان حس مکان، حس شهریت، ساختار شهری و عدم ارتباط با محیط اطراف و پیرامون خود مسایل عدیده ای را برای شهروندان بوجود آورده است، از اساسی ترین نوع این معضلات، مسایل هویتی، مخیط نامطلوب و سیمای شهر است که یک خطر واقعی برای شکل گیری و توسعه ین شهرها در آینده و مطلوبیت پذیرش سکنه آتی آن به شمار می رود. به دغم اتکاء برنامه ریزی، طراحی و اجرای اسکان شهر جدید به مبانی و بستر های اجتماعی و به کارگیری شیوه های گوناگون مناسبات اجتماعی بخش نهادی، مطالعه ارزیابی شکل گیری شهر جدید، بیانگر نارسائی ها و کاستی ها و مشکلات بی شمار اجتماعی است . دز این مقاله با روش کتابخانه ای و بر اساس استفاده از منابع و مدارک موجود در این زمینه به سئوالات زیر پاسخ داده خواهد شد؟ – هویت اتجتماعی در شهرهای جدید در مقایسه با شهرها قدیم چگونه است ؟ – ایا ساکنان شهرهای جدید احساس تعلق مکانی دارند یا دچار حس لامکانی هستند؟ – مناسبات و تعاملات اجتماعی در شهرهای جدید چگونه است ؟ – مشکلات و مسائل اجتماعی، شهرهای جدید چیست ؟ – راهکارهای مناسب برای ایجاد هویت اجتماعی مطلوب چیست؟