سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
نیما ولی بیگ – استادیاردانشگاه هنر اصفهان
محسن انصاری – مربی موسسه آموزش عالی تابناک

چکیده:
سرای افشاریان بنایی قاجاری ، پهلوی با موقعیتی مناسب در میان بخش شرقی بافت تاریخی شیراز و در مجموعه قوام، با گذشت هر روز دچار تخریب بیشتری میشود و بدون آنکه کد ثبتی در سازمان میراث داشته باشد حتی در طرح تفضیلی نیز جزء بناهای ارزشمند محسوب نشده است. حال با توجه به شاخصه های زیبایی شناسانه معماری و قدمت تاریخی اثر، نیاز به پردازش دو مقوله است، بنایی با عنوان سرا و در سند با قید کاربری اصطبل به دور از راسته بازار اصلی شهر واقع شده است و مساله دوم،توجه به آنکه ضلع غربی بنا به کلی از بین رفته و نیازمند ارائه مستنداتی جهت احیا و باززنده سازی تاریخی است. با تحلیل ساختار و عکس های هوایی ومطالعات میدانی ساختار بنا در سال 1332 و قبل از آن، ساختار اولیه در زمان قاجار مشخص شد و با بررسی های شهری بافت تاریخی بر کاروانسرا بودن بنا صحه گذاشته است و با مقایسه کلی آن با دو کاروانسرای فیل و مشیر و مشخص شدن تفاوتهای میان آنها بر شاخصههای پنهان مانده این بنای تاریخی واقف میشویم. امیدواریم با هویت بخشی و شناخت آن و اعاده کالبد وساختار بنا بتوانیم گامی جهت حفاظت و احیا آن برداریم