سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیانوش امینی –

چکیده:

هویت جنسی،مجموعه ای ازنگرش ها،الگوهای رفتاری و صفات جسمی تعیین شده توسط فرهنگ می باشد که معمولا تداعی کننده مردانگی یا زنانگی است(کاپلان وسادوک، ۱۳۷۶ ،ص ۹۵ )مفهومهویت جنسی بیان کننده آن است که فرد بطور معین ومشخص خود را مرد یا زن بداند.هویتجنسی براساس زیست شناسی افراد بنا می شود،ازتجربیات اجتماعی متاثر است و برای اینکه ثبات و دوام پیدا کند به گذشت زمان نیاز دارد ولینذزی و تامسون ، ۱۹۹۸ )هویت جنسی یکی از مفاهیمی است که اگر بخوبی ثبات پیدا کند باعث بروز مشکلاتی نظیر اختلالات عملکرد جنسی وکژکارهای جنسی می شودو اختلالات جنسی ممکنست نشانه ای از مشکلات زیستی(بیوژنیک) با تعارضات دورن روانی پایین مردی(دروانزاد)یا ترکیبی از این عوامل باشند. اگر بخواهیم تعریفی ساده از اختلال جنسی ارائه دهیم،احتمالا خواهیم گفت که اختلال جنسی عبارتست از رخداد هرگونه انحراف با کژکاری درفعالیت ورابطه جنسی بهنجارکه به پریشانی بارز ومشکلات بین فردی منجرمی شود اما درچهارمین چاپ کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-IV)اختلال عملکرد جنسی به عنوان اختلالاتی درچرخه پاسخ جنسی یادرهنگام رابطه جنسی تعریف شده است.درطبقه بندی آماری و بین المللی بیماری هاICI-10 اختلال عملکرد جنسی به معنای(ناتوانی فرد برای شرکت در رابطه جنسی دلخواهش است).از آنجا که پاسخ روان تنی است، ممکنست تعیین اهمیت نسبی عوامل روان شناختی ویا عضوی مشکل باشد.