سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره میرعمادی – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

اینترنت بهعنوان سامانه ای جهانی، شبکه از شبکه های ارتباطی است و کاربران درآن با هویتی مجازی به کنش های ارتباطی از جمله مباحثه، معامله، مطالعه و … مشغول هستند. حال با توجه بهاین که بنیادهای فرهنگی و ارزشی ناظر بر رفتار این کاربران، کاملاً مقید به زمینه اخلاقی و حقوقی خاص جوامع متنوعی است که این کاربران در دنیای واقعی در آن زندگی می کنند، این سوال پیش می آید که چگونه می توان نسبت به اصول اخلاقی و حقوقی در گستره اینترنت حکم داد و چگونه با توجه به مساله تعارف قوانین (Conflict of laws) ادعای اقامه عدالت از طریق اجرای قوانین را داشت. این مقاله با هدف پاسخگویی به این پرسش نخست به دو تعارض مکتب جهانی گرایی و نسبی گرایی مبانی اخلاقی هویت سایبری می پردازد و سپس در جهت حل چالش های ناشی از تعارض بین جهان گرایی و محلی گرایی قوانین سایبری، انعقاد معاهدات همکاری قضایی بین کشورها را یک راه حل اساسی دانشته و به همین جهت، تهیه مقدمات برای تشکیل کنوانسیون همکاری قضایی در حوزه تمدنی اسلامی را پیشنهاد می نماید.