سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس مقبل باعرض – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا عسگری – دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از هویت شرکت برای توصیف جنبه های مختلف سازمان استفاده می شود . بنظر صاحب نظران، هویت شرکت شامل تمامی روش هائی است که سازمان بر مبنای آن خود را به گروههای ذینفع ارائه می کند . هرچند توافقی همگانی در خصوص هویت شرکت و ساخت آن در میان نظریه پردازان وجود ندارد . لکن بیشتر محققان معتقدند که عناصر مشترکی همانند لوگوها ، نمادها ، ساختار ، استراتژی و روش های ارتباطی، سازنده هویت شرکت هستند . یعنی ترکیباتی مختلف از عناصر گفته شده موجب ساخت هویت شرکت شده و بدین ترتیب موجب ایجاد تمایز شرکت از سایرین می شود.
دراین مقاله ضمن تعریف هویت از دیدگاه فردی و اجتماعی ، هویت شرکت از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران پژوهش شده است . در ادامه انواع هویت شرکت معرفی و روش های ارزیابی هویت شرکت در دو دسته مطالعات کلی هویت شرکت و روش های بررسی هر یک از عناصرآمیخته هویت شامل رفتار ،ارتباطات و نمادگرائی بصورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت فواید هویت شرکت و کاربردهای آن از قبیل تاثیر هویت بر تدوین استراتژی ، اشاعه فرهنگ ،تسهیل ارتباطات درون سازمانی و برقراری اتحاد های استراتژیک مورد تاکید واقع شده است