سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پویان شهابیان –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] همواره هدف از طراحی واجرای شهرهای جدید، توزیع متناسب جمیعی و اشتغال در کشور و جلوگیری از توسعه بی رویه شهرهای بزرگ و جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی در اینگونه شهرها عنوان شده است . هر چند هدف به نوبه خود منابسب و حتی ضروری می باشد، اما تجربه ایجاد شهرهای جدید در کشور بیانگر این موضوع است که نادیده گرفتن و کم توجهی برخی مسایل، رسیدن به این هدف را در هاله ی از ابهام قرار داده است . یکی از این مسایل کم توجهی به لزوم ایجاد هویت خاص و متمایز برای هر شهر با استفاده از عوامل مصنوع و بیعی منطقه می باشد . بدون شک تنها با ساخن چند بولک آپراتمانی تیپ نمی توان به شهر روح بخشید . آنچه موجب ایجاد حس تعلق به محیط می شود داشتن روحیه متافوت نسبت به سایر محیط هاستت . به طور غلب هر یک از شهرهای جدید به منظور اسکان شاغلین طیف غالب خاصی مکانیابی و طراحی شده اند . این در حالی است که سیمای شهری هیچ یک از آنها حکایت از این موضوع ندارد . این مقاله به بررسی لزوم ایجاد هویت شهری خاص و متمایز برای هر یک از شهرها جدید اختصاص دارد و استفاده از جلوه های طبیعی خاص منطقه و در کنار ان به کارگیری نشانه ها و نمادهای مرتبط باعملکرد غالب ساکنان هر شهر در امر طراحی شهری آن را به عنوان ضرورتی کهمرود توجه قرار نگرفته است مورد بررسی قرار داده است . به منظور بیان عینی وملوموس این موضوع، شهرهای جدید هشتگرد و پردیس به عنوان نمونه های موردی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند . در بخش دیگر از مقاله نیز هویت شهرها جدیداز دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است . در بیان مفهوم توسعه پایدار از مدل ارداکی ( مفهومی ) استفاده شده است . بر اساس این مدل مولفه های اصلی توسعه پایدار عبارتند از : جامعه شاداب، محیط زیست پذیر و اقتصاد شایسته ایجاد حس تعلق و آرماش در ساکنین شهرهای جدید به عنوان یکی ازمهمترین عوامل ایجاد جامعه شاداب که خود یکی از سه رکن اصلی توسعه پایدار می باشد در این بخش از مقاله مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان نیز راهبردهایی در جهت ایجاد هویت خاص و متمایز شهرهای جدید و تقویت روحیه تعلق به محیط ساکنان اینگونه شهرها ارائه شده است .