سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیده فهیمه کوچک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه گیلان

چکیده:
نیاز به هویت و احساس تعلق همواره از نیازهای بشر بوده و هست. هویت محیط انسان ساخت از موضوعات مورد توجه در طراحی محیط های انسانی برای غنا بخشیدن و معنا دار کردن فضاها و تبدیل آن به مکان می باشد. هویت انسان و محیط هر لحظه در حال شدن است و این شدن فرایندی پویاست و همواره ادامه دارد. انسان آگاهانه هویت محیط اطراف خویش را تغییر می دهد. در مقابل هویت محیط نیز بر هویت انسان اثر می گذارد و این رابطه دو سویه است. در این میان شاخصه هویت در فضاهای عمومی شهری از شاخصه های مهم پاسخگویی محیط محسوب می شود. فضای عمومی، متعلق به همه افراد، بدون توجه به تفاوت های طبقاتی، جنسیت، نژاد، سن و سایر تمایزات فردی و اجتماعی افراد و گروههای مختلف می باشد و به عنوان بستر مشترکی است که مردم فعالیتهای کارکردی و مراسم جمعی را در آن برگزار می کنند و به عبارتی دیگر ظرفی برای شکل گیری هویت جمعی می باشند