مقاله هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس در کودکي با ضايعه منفرد استخوان فک تحتاني و ديابت بي مزه: گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس در کودکي با ضايعه منفرد استخوان فک تحتاني و ديابت بي مزه: گزارش مورد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس (LCH)
مقاله گرانولوم ائوزينوفيليک
مقاله ديابت بي مزه
مقاله فک تحتاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پور مهين
جناب آقای / سرکار خانم: مودب محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از علل نادر ديابت بي مزه، بيماري هاي گرنولوماتوز نظير هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس (Langerhans Cell Histiocytosis ياLCH ) مي باشد. هستيوسيتوزها گروهي از اختلالات نادر پروليفراسيون سلول هاي لانگرهانس منتقل شده از مغز استخوان و ائوزينوفيل هاي بالغ مي باشند. کلاس يک هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس شامل گرانولوم ائوزينوفيليک، بيماري Hand–Schuller Christian و بيماريLetterer Siwe  مي باشد.
معرفي بيمار: در اين گزارش، کودک ۵ ساله اي معرفي مي گردد که با ضايعه منفرد استخوان فک تحتاني، پرنوشي و پرادراري مراجعه نمود و در بررسي هاي به عمل آمده، براي وي هيستيوسيتوز کلاس يک از نوع گرانولوم ائوزينوفيليک تشخيص داده شد.