مقاله هيپوتيروييد تحت باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: هيپوتيروييد تحت باليني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوتيروييد تحت باليني
مقاله آنتي بادي
مقاله تيروپراکسيداز تيروتروپين
مقاله لووتيروکسين تراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانترهرمزي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي پويا كاميار
جناب آقای / سرکار خانم: زنده بودي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمراني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هيپوتيروييد تحت باليني (سطح خوني T4 آزاد و کل نرمال مي باشد ولي مقدار TSH افزايش يافته مي باشد) در بزرگسالان شايع مي باشد. هيپوتيروييد تحت باليني به عنوان يک فاکتور خطر براي بروز عوارض هيپوتيروييد آشکار محسوب مي شود و هدف از غربال گري بيماران هيپوتيروييد تحت باليني درمان اين افراد، قبل از بروز عوارض مي باشد.
مواد و روش ها: اين بررسي مقالات نمايه شده در pubmed،ovid ، tripdatabase، new spring link ،black cohrane، Elserier،Embos  بوده است که کلماتي مانند هيپوتيروييد تحت باليني، آنتي بادي تيروپراکسيداز، تيروتروپين و لووتيروکسين تراپي را مورد جستجو قرار داده است.
يافته ها: تعداد ۸۳۱ مقاله طي جستجو پيدا شد که ۷۵ مقاله در مورد موضوع مورد بررسي اين مطالعه بود. مطالب به طور کلي تحت عناوين، هيپوتيروييد تحت باليني، هيپوتيروييد تحت باليني و غربال گري آن، هيپوتيروييد تحت باليني و شرايط زمان جهت درمان آن بيان مي گردد.
نتيجه گيري: در اين مقاله، مطالعات مختلف در جهت تشخيص، غربال گري و مواردي که لازم است درمان شوند بررسي شد و در نهايت يک نتيجه گيري کلي و راهنماي جامع که از نظر باليني سودمند باشد ارایه مي شود.