سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نعمت اله کمالی – کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی- دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر گروه مط
حسام الدین دهقانی نیری – دانشجی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر صادق پور – مدیرگروه مطالعات راهبردی بشرا

چکیده:

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه رهبری و هیئت مدیره نشان می دهد اگر چه این دو حوزه بسیار مهم، با رویکرد ها و دیدگاه های نظری مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند، اما متاسفانه تحقیقات انجام شده از یک سو عمدتا به صورت مستقل صورت گرفته و از سوی دیگر ارتباط نزدیک این دو مقوله به یکدیگر را چندان مورد توجه قرار نداده اند. گسترش و تنوع روزافزون رقابت و به ویژه پیچیدگی های پیرامون محیط کسب و کار، هیئتهای مدیره سازمان ها را مجاب می کند که از نقش سنتی و تشریفاتی خود به عنوان ناظر فعالیت ها و به تعبیری«مهر لاستیکی« فراتر رفته و ضمن تعیین راهبردها و خط مشی های سازمان، آن را به سوی تعالی و اهداف مورد نظر رهنمون سازند. امروزه هیئت های مدیره-به عنوان عنصر کلیدی در مثلث حاکمیت شرکت- باید نقش رهبر ازمان را بر عهده داشته باشند؛ در همین راستان در این نوشتار توصیه می شود هیئت های مدیره ضمن به کارگیری فعال نقش رهبری تحول گرایانه، از روش و رویکرد «خلق ارزش در کسب و کار» استفاده کنند که با توجه به ویژگی اصالت و نگاه یکپارچه این رویکرد تیم دیریت را در خصوص این که در سازمان کجا، چرا، چگونه و چه مقدار ارزش ایجاد می شود رهبری کنند.