سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه سیستم های هوشمند صوتی – گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
حمید پایگذار – آزمایشگاه سیستم های هوشمند صوتی – گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف

چکیده:

مدل مخلفی مارکف یکی از روشهای پر استفاده در بازشناسی گفتار است و در اغلب موارد کارایی خوبی از خود نشان داده است. استفاده از شبکه عصبی نیز در سیستم های شناسایی الگو متداول می باشد و در بازشناسی گفتار نیز بکار گرفته شده است. از انجایی که هر یک از این دو روش دارای نقاط ضعف و قوتی می باشند، به منظور بهره گیری از نقاط قوت مدل مخفی مارکف و شبکه های عصبی، یک مدل هیبرید متشکل از مد مخفی مارکف پیوسته و شبکه عصبی نگاشت خودسازمانده برای مدل کردن واجها پیاده سازی و برای بازشناسی گفتار پیوسته مورد استفاده قرار داده ایم و توانسته ایم با استفاده همزمان از بردارهای وزن شبکهعصبی و توابع چگالی احتمال مدل مخفی مارکف، راندمان سیستم هیبرید را نسبت به سیستمی که تنها با استفاده همزمان از بردارهای وزن شبکه عصبی و توابع چگالی احتمال مدل مخفی مارکف، راندمان سیستم هیبرید را نسبت به سیستمی که تنها از مدل مخفی مارکف استفاده شده است، بطور متوسط تاحدود ۱/۶ درصد بهبود بخشیم. در سیستم هیبریدی که برای بازشناسی گفتار پیوسته و مستقل از گوینده زبان فارسی پیاده سازی نمودیم در بهترین حالت و بدون استفاده از مدل های زبانی دقت ۵۶/۸ درصد رادر سطح جمله بدست آورده ایم.