سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان امیری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر
آذردخت مظاهری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
امید کوکبی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر

چکیده:

تکنیک های هیبریداسیون نوری در سیستم های مدرن جهت آشکارسازی و مسافت یابی اهداف خیلی دور دارای مزیت بیشتری نسبت به تکنیک های ناشی از خواص کلی نور لیزر می باشد، و این سیستم ها نیز دارای قدرت تفکیک اجزا، بزرگنمایی و هدایت خوب می باشند، هرچند که این خواص نمی تواند موجب بازدهی در محیطهایی با پراکندگی زیاد ( مانند آب کدر اقیانوس، بافت بیولوژیکی و ابرهای جوی که نور را پراکنده می کند ) شود . در این تحقیق هیبرید لیزر و میزر برای افزایش کنتراست تصویر برداری و کاهش بیش از ۱۰ dB سیگنال پس پراکندگی و همچنین استفاده از اثر موسی برای افزایش برد آشکارسازی اجسام زیر دریا با بازدهی خوب بررسی می گردد .