سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
حمیدرضا پورانارکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

خور و بندرگا ه ریگ در شما ل غر ب استا ن بوشهر و در فاصله ١٣٢ کیلومتری مرکز آن و در فاصله ٢٨ کیلومتری شرق بندر گناوه واقع شده است. این خور مشخصًا از نوع خورهای تشکیل شده در پناه سدهای ماسه ای است لذا از سه بخش هیدرودینامیکی رودخانه ای، مرداب و دریائی تشکیل شده است. ٥٦٤٠ متر از انتهای رودخانه شور بخش رودخانه ای، بخش مرداب بطو ل ٤٦١٦ متر در راستا ی شما ل غر ب -جنو ب شرق در پشت سد ماسه ای و بخش دریائی خور بطو ل ١٤٠٠ متر اجزا اصلی این خور به شمار می روند[ ٢]. شناخت هیدرودینامیک جریانها در این خور بعنوان هدف اصلی این تحقیق، نقش قابل ملاحظه ای در برنامه ساماندهی و توسعه این بندرگاه طبیعی خواهد داشت. شرایط موجود و اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که میزان و حجم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در بندر ریگ به حجم و تواتر سیلابهای رودخانه شور، دامنه و گستره جزرومد و عملکردجریانهای کرانه ای در عدم پایداری خروجی خور دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است که با توجه به اهمیت این عوامل، نوع و الگوی سرعت و جهت جریانهای حاکم بر خور ریگ با استفاده از روشهای علمی بررسی و در اختیار مدیران و کاربران آن در منطقه قرار گیرند.