سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی
پدرام عدالت – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم هاروتونیان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی دیانتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شناور هیدروفویل غرق شونده VASH (دلفین) شناوری است چند منظوره که با استفاده از علم بیوتکنولوژی، الهام از طبیعت و ایده گیری از ساختار حرکتی و معماری بدن دلفین طرا حی گردیده و در واقع ترکیبی از شناور هیدروفویل و زیر دریایی میباشد. در این مقاله سعی بر آن داشته ایم تا گزارشی را از نحوه تهیه دفترچه محاسبات هیدرو استاتیکی شناور دلفین ( به منظور بررسی تعادل شناور در حالت استاتیکی و نیز کمک به بررسی تعادل دینامیکی)، طراحی مدل ریاضی برای وضعیت دینامیکی شناور، و محاسبه مقاومت آن، ارائه نماییم.
دفترچه محاسبات هیدرواستاتیکی شناور با بکارگیری روش ها و محاسبات مرسوم و مورد استفاده برای شناورهای شناخته شده (که البته با توجه به ساختمان ویژه، غیر معمول و متفاوت شناور دلفین، ناگزیر تغییراتی جزیی را در فرمول ها و محاسبات وارد نموده ایم) و نیز با استفاده از نرم افزارهایی نظیر solidwork , Microsoft excel, autocad ، تهیه شده است. سپس مدل ریاضی برای وضعیت دینامیکی شناور، ارائه شده و با توجه به خصوصیات وزنی، هندسی و فویل ها، مورد محاسبه قرار گرفته است. بدین منظور برنامه کامپیوتری تهیه شده و نتایج محاسبات و دقت آنها ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.