سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نینا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی

چکیده:

به منظور بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت مراغه – بناب در تیرماه ۱۳۸۵ اقدام به نمونه برداری از منابع آبهای زیرزمینی این دشت گردید طی بازدیدههای صحرایی لاگونهای بسیار وسیع در قسمت شرقی دشت شامل پسابهای کارخانه کاوه سودا و کاغذسازی شهرک صنعتی مراغه مشخص شد. جهت بررسی تغییرات کیفیت ابهای زیرزمینی این دشت و تعیین تاثیر پسابها بر آبخوان علاوه بر جمع آوری داده های قبلی در دو نوبت نمونه برداری صورت گرفت.