سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیمین اسداللهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
محمدرضا احسانی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

پرمیت فرآورده فرعی عملیات اولترافیلتراسیون در نوعی فرآیند پنیر سازی است که ب ه شکل مایع ازغشاء تراوش نموده و عمدتاً حاوی لاکتوز( %۸۰ میزان اولیه ) ، مقادیر ی مواد معدنی وویتامین ها می باشد . مهمترین مشکل پرمیت، مسئله دفع آن است . زیرا به جهت BOD بالا نمی توان آن رامستقیماً و بدون هیچ تیماری وارد فاضلاب نمود . در طرح تولید شربت گلوکز – لاکتوز از لاکتوز پرمیت، هدف بازیافت بخش مهمی از لاکتوز پرمیت و تبدیل آن به شربت غلیظ و شیرینی است که درصنایع شکلات و شیرینی سازی، بستنی سازی، تولید شیرهای غ لیظ شیرین و حتی ماست سازی دارایمصارف مهمی است . در این تحقیق پرمیت مورد آزمایش، مربوط به کارخانه پگاه مشهد بوده است که پس ازاملاح زدایی توسط دستگاه تبادل یون با استفاده از دستگاه Rotary Evaporator تا مقادیر ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ درصد لاکتوز تغلیظ و با سه ن سبت آنزیمی ( با استفاده از آنزیم بتا –گالاکتوز یداز ) مورد هیدرولیز قرار گرفت و محصولات عمل با دستگاه HPLC آنالیز گردید . نتایج نشان داد که نسبت ۲ آنزیمی با غلظت ۱۵ % لاکتوز،بهترین نتیجه را از نظر اقتصادی در تولید شربت شیرین گلوکز – گالاکتوز بدست می دهد