سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن رضایی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
فرید مر – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

چشمه گرمابی کم دمای ممسنی در نزدیکی شهر نورآباد قرار دارد. این چشمه با گستره دمایی ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، در راستای گسل عمقی قطر-کازرون، از همبری سازندهای گدوان و داریان خارج می شود. چشمه آبگرم ممسنی با تیپ کلرید سدیم دارای مقداری گاز سولفید هیدروژن است. در فاصله سال های ۱۳۷۸-۱۳۶۱ به صورت تصادفی بارها در این چشمه، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده است. با بررسی تغییرات زمانی ویژگی هایی فیزیکی و شیمیایی این چشمه و مطالعه تعدادی دیگر از چشمه های معمولی و آبگرم منطقه، سعی شده است تا یک مدل احتمالی برای سیستم زمین گرمایی ارائه گردد. تغییرات زمانی ویژگی هایی فیزیکی و شیمایی نشان داده است که آب چشمه باید حاصل آمیختگی آب سازندهای آهکی با منشأ جوی و آب های زمین گرمایی باشد که در راستای گسل قطر-کارون به سمت خروجی چشمه حرکت می کند. آب های زمین گرمایی که گاز سولفید هیدروژن چشمه از آنها ناشی شده است، احتمالاً همان شوراب های میدان های نفتی هستند که در راستای گسل عمیق از سنگ مخزن نشت کرده اند.