سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره معتضدی – پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ، تهران
محمدجلال ظهوریان مهر – پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ، تهران
کوروش کبیری – پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ، تهران
امیرارشاد لنگرودی – پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ، تهران

چکیده:

هیدروژل سوپرجاذب هوشمند با ساختار هیبریدی صمغ عربی- پلی(پتاسی مآکریلات-آکریلامید) در محلول در شرایط بهینه به وسیلة سیستم آغازش گرمایی تهیه شد. سرعت جذب آب (سینتیک تورم) هیدروژل مورد بررسی مقدماتی قرار گرفت و اثر pH محیط (در گسترة ۱۳-۲) مطالعه و معلوم شد که این هیدروژل هیبریدی نسبت به تغییرات pH حساس است. چرخة تورم ـ واتورم (swelling-dewelling) در دو pH مختلف (۶/۹ و ۱۱/۸) می تواند به طور تکرارپذیر رخ دهد (on-off switching). همچنین تأثیر قدرت یونی محیط و پدیده تکرارپذیر تورم ـ واتورم در آب مقطر و محیط های یونی (CaCl2 , NaCl) مورد مطالعه قرار گرفت.