سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اصغر حمیدی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
سیدمهدی علوی – دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی
مرتضی اصغری – دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه فرایندهای جداسا

چکیده:

یک فرایند تک مرحله ای نیمه پیوسته هیدروژناسیون کاتالیستی در راکتوری از نوع ستون حبابی (Bubble Column) بر روی خوراک روغن معدنی انجام گرفته است که قبلا تاحدی تصفیه گوگردی و آروماتیکی شده و عاری از ناخالصی های پارافینی جامد، آسفالتی و …، و حاوی ppm 189 ترکیبات آروماتیک بوده است. کاتالیست تجاری NiSAT C46-7 برای هیدروژناسیون آروماتیک های موجود در روغن معدنی مورد استفاده قرار گرفته است. برای دستیابی به محتوای آروماتیک موجود در نمونه های خوارک و محصولات از تست جذب UV مطابق روش تست استاندارد ASTM استفاده شده است. شرایط عملیاتی آزمایشات مختلف هیدروژناسیون کاتالیستی با استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی طراحی شده اند. با تحلیل واریانس آزمایش های انجام گرفته مشخص شده است که موثرترین عامل در افزایش درصد تبدیل آروماتیک ها، دمای درون راکتور بوده است که در واقع، تاثیر آن بر میزان تبدیل، ۶۴ درصد بوده اس. پس از دما، عوامل زمان بچ و فشاردرون راکتور بترتیب با ۱۸/۸ درصد و ۱۵/۳۷ درصد تاثیر بر میزان تبدیل آروماتیک ها، عوامل موثر بر این فرایند بوده اند. پارامتر شدت هیدروژن عبوری از راکتور با توجه به مقدارمازاد بر نیاز آن در محیط واکنش، درصد تاثیر پایینی داشته است.