سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود قاسمی – کارشناسی ارشد از پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی و اکت
مرتضی مومن زاده – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه هایدلبرگ آلمان ۱۹۷۶، عضو هیئت علمی پ
عبدالمجید یعقوب پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا آمریکا ۱۹۷۹عضو هیئت علمی دانشگاه
امیرعباس میرشکرایی – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه تهران، شرکت مهندسی ایتوک ای

چکیده:

رخنمون واحدهای زمین شناختی در منطقه کانسار روی- سرب مهدی آباد یزد عموما متعلق به سازندهای سنگستان، نفت، آبکوه با زمان کرتاسه و آبرفت های عهد حاضر می باشد. آبخوان اصلی کانسار که در سازند تفت جایگیری نموده است که عمدتا از نوع تحت فشار بوده و آب از طریق سری درز و شکاف مرتبط به هم از شمال به حنوب دشت جریان داشته و ضمن انحلال درز و شکاف و گسترش آنها، نهایتا به آبرفت های عهد حاضر مرتبط و آنها را تغذیه می کند. با توجه به مطالعاتانجام گرفته بر روی رژیم حاکم بر جریان اب زیرزمینی در سازند تفت، حجم آب موجود در بخش مطالعه شده برابر ۴۰-۳۵ میلیون مترمکعب برآورد گردیده است که به طریق ارتباط هیدرولیکی با سازندهای مجاور از جمله آبرفت های عهد حاضر، چشمه های موجود از جمله چشمه آبکوه و چشمه پشت معدن باریت و نیز از طریق پمپاژ آب از چاه شماره یک معدن استحصال می گردد. چاه شماره یک کانشار که تا عمق تقفریبی ۳۲۵ متری در سازند تفت احداث گردیده است، با دبی ۱۷۰-۱۶۰ متر مکعب در ساعت از طرف آبخوان تفت تغذیه می شود و پیش بینی می شود که تا عمق – نهایتا دبی آب ورودی به چاه برابر ۲۳۰ مترمکعب بر ساعت باشد.