سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ایل بیگی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران
رادین اسپندار – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهرداد سیاری نژاد – کارشناس ارشد زمین شناسی عضو پانل بین المللی سد سمیره

چکیده:

یکی از مطالعات پایه ای در طراحی سدها، بررسی ویژگی های ساختگاه سد از نظر هیدروژئولوژی می باشد. در این ارتباط ساختگاه سد سمیره انتخهاب و هیدروژئولوژی ساختگاه سد مورد بررسی قرار گرفت. سد سمیره از نظر جغرافیایی در مرز بین استان ایلام و لرستان در نزدیکی شهرستان دره شهر قراردارد. مهمترین رودخانه منطقه که سد مورد نظر نیز بر روی این رود واقع شده است. رودخانه سمیره می باشد. آهک ها و دولومیتهای سازند آسماری عمده ترین مجموعه سنگ های ساختگاه سد را تشکیل می دهند که تحت تاثیر تکتونیک منطقه خرد شده اند. در این مقاله ساختگاه سد سمیره از دیدگاه هیدروژئولوژی و توسعه احتمالی کارست با توجه به داده های ماهانه تراز و دمای آب در گمانه های شبکه پیزومتری، نتایج آزمایشات توموگرافی، لوگ گمانه هایاکتشافی و همچنین نقشه های حین ساخت (Asbuilt) تزریق گمانه های پرده آب بند بررسی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از گسترش بالای مناطق خرد شده و توسعه قابل ملاحظه درز و شکستگی و برخی عوارض کارستیک در ساختگاه سد می باشد. چنین مناطقی در صورتی که بطرز مناسبی در زمان اجرا اصلاح نشوند، می توانند یک تهدید بالقوه در آینده شد باشند.