سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه پیران – گروه فیزیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علیرضا صفارزاده – گروه فیزیک – دانشگاه پیام نور – خیابان استاد نجات الهی – تهران، پژوهشکده

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تقریب بستگی قوی تک نواری و فرمولبندی تابع گرین، خواص ترابرد الکترونی نانوساختار فلز – –C60 فلز مورد بررسی قرار گرفته است . با محاسبه ضریب عبور الکترون از این ساختار، رفتار جریان بر حسب ولتاژ خارجی، جریان بر حسب ولتاژ گیت و نیز نقش محل اتصال الکترود با مولکول C60 را مطالعـه کرده ایم . نتایج نشان می دهد که با تنظیم ولتاژ خارجی و ولتاژ گیت می توان جریان عبوری از ساختار مورد نظر را کنترل کرد . همچنین انتخاب محل اتصال الکترود با مولکول، نقش تعیین کننده ای در رفتار و مقدار جریان ایفا می کند و می تواند قویا به محل اتصال